Fizetési megoldás
Hírlevél
TOP termékek
Termékajánló
Házhozszállítás

Házhozszállítás

 

Vásárlási feltételek

ÁSZF

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

https://bartamotor.hu hatályos ettől a naptól: 2021.09.07.

 

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Vásárló elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!!

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Barta Motor Kft. (székhely:. 6400 Kiskunhalas, Diószegi B. utca 2., adószám: 14682054-2-03), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

 1. Impresszum - Üzemeltetői adatok:

Név: Barta Motor Kft.

Székhely: 6400 Kiskunhalas, Diószegi B. utca 2

Levelezési cím: 6400 Kiskunhalas, Diószegi B. utca 2

Nyilvántartásba vevő hatóság: Kecskeméti Törvényszék

Cégjegyzékszám: 03-09-117748

Adószám: 14682054-2-03.

Képviselő: Barta Róbert ügyvezető

Telefonszám:  +36-703190774

E-mail: b7robi@gmail.com

Honlap: https://www.bartamotor.hu/

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: UNAS Online Kft.

Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Elérhetőség: unas@unas.hu, +36-99/200-200 (H-P 8:00-15:30)

Adószám: 14114113-2-08

 

 1. Alapvető rendelkezések:

2.1. Hivatkozás a jogszabályokra: Jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, külVásárlóös tekintettel a Polgári TörvénykVásárlóyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól, a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeleta fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól; 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet    az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre különálló kikötés nélkül is irányadók.

 

 

2.2. A szabályzat módosíthatósága.

A szolgáltató az alábbi esetekben jogosult egyoldalúan módosítani a szerződést (az ÁSZF-et és az egyedi előfizetői szerződést is):

 • Ha a módosítást jogszabályváltozás vagy hatósági Vásárlótés indokolja.
 • Olyan esetben amikor a  módosítás nem eredményezi a szerződés feltételeinek lényeges megváltozását.
 • Ha a körülményekben következik be olyan lényeges változás, amely a szerződés megkötésekor előre nem volt látható. Lényeges változás a jogszabály szerint például az alapvető díjakra, a szerződés időtartamára, a megszüntetés jogkövetkezményeire, a szolgáltatás minőségi értékeire vonatkozó módosítás.
 • Ha a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételek kizárólag a vásárló számára előnyös módon változnak meg.

Amennyiben a szolgáltató az ÁSZF-ben meghatározott esetekben jogosult egyoldalúan módosítani a feltételeket, úgy módosítás tényéről a web oldalon köteles tájékoztatni vásárlókat.

2.3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása  értékesítése  és bármilyen jellegű felhasználása a  Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

2.4. ÁSZF hatálya, elfogadása: A  vásárló és a szolgáltató között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Vásárlót és a Szolgáltatót illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A Vásárló a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Vásárló elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Vásárló és az Szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi.

 1. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást.

3.1. Az adatbeviteli hibák javítása - felelősség a megadott adatok valóságáért

A Vásárlónak a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az általa bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha a Vásárló már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy a Vásárló felelőssége, hogy a Vásárló által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen a Vásárló által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Vásárló a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Szolgáltató jogosult a Vásárló hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Vásárlóra hárítani. Az Szolgáltató a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

3.2. Eljárás hibás ár esetén

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:

 • 0 Ft-os ár,
 • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 50 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 100 Ft-ért kínált termék).

Hibás ár feltüntetése esetén Szolgáltató felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

 

 1. Regisztráció/Vásárlás

4.1. Regisztráció

Amennyiben vásárolni szeretne, úgy az első vásárlás alkalmával meg kell adnia a vásárláshoz szükséges adatokat is, így a nevét, számlázási és szállítási adatait, e-mail címét, valamint a későbbi belépéshez szükséges jelszavát. A regisztráció véglegesítése előtt szükséges a regisztrációs feltételek elfogadása is. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. A vevő köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vevő egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vevő adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az üzemeltető/ szolgáltató technikai jellegű üzenetet küld Vásárló számukra. A regisztrált adatokat az üzemeltető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki szándékosan vagy tévedésből mást törölje a regisztrációs adatbázisból. A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, tehát egy e-mail címet csak egyszer lehet regisztrálni. 

A regisztráció kötelezettségekkel nem jár.

Vásárló a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Vásárló más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

4.2. Vásárlás

A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen belül az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, cikkszámát, ismertetőjét, árát. Vásárlónak vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie. A termékeket illusztrált fényképpel jelöltük. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve ha az a termékleírásban különálló kiemelésre kerül.

Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk!

 1. A rendelés menete

A Termék kiválasztása után Vásárló a "Kosárba" gombra kattintva helyezhet - tetszőleges számú terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel Vásárlónak vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.

A termékeket a Kosárba helyezheti bejelentkezés nélkül is azonban megrendelés előtt Vásárlónak be kell lépnie a rendszerbe. Ezt csak akkor tudja megtenni, ha regisztrálja magát. A regisztrációt a következő menüpont alatt találja. Ha Vásárló regisztrált vásárló, de elfelejtette jelszavát, használja a jelszó Bejelentkezés emlékeztetőt. Ha itt megadja a regisztrált e-mail címét, akkor a jelszavát e-mailben elküldjük Vásárlónak. Belépést a Bejelentkezés menüpont segítségével végezheti el. Itt adja meg regisztrált e-mail címét és jelszavát, majd nyomja meg a belépés gombot. Ha sikeres a belépés, akkor ebben az ablakban megjelenik az Vásárló regisztrált e-mail címe és a kilépés gomb, amely segítségével elhagyhatja az áruházat.

A honlap használata során Vásárló a honlap tetején található „Kosár megtekintése” ikonra kattintva bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni. A rendszer a „Kosár frissítése” gomb megnyomását követően megjeleníti az Vásárló által megváltoztatott adatoknak megfelelő információkat, ideértve a kosárba tett termékek árát is.

Amennyiben Vásárló nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a „Megrendelés” gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást.

„Megrendelés” gomb lenyomását követően megjelenik a kosár tartalma, illetve az Vásárló által kiválasztott termékek megvásárlása esetén az Vásárló által fizetendő teljes vételár. Ezek után szükséges a felhasználói adatokat kitölteni (Név, Cím, szállítási mód, fizetési mód, elérhetőségek).

A fenti szövegdobozok kitöltését követően Vásárló a „Folytatás a következő lépéssel” gombra kattintva folytathatja a megrendelési folyamatot, illetve a „Mégsem” gombra kattintva törölheti/javíthatja az eddig bevitt adatokat, és visszaléphet a Kosár tartalmához. A „Folytatás a következő lépéssel” gombra kattintás esetén Vásárló a „Rendelés áttekintése” oldalra érkezik. Itt láthatja összegezve az Vásárló által korábban megadott adatokat, így a Kosár tartalmát, a felhasználói, számlázási és szállítási adatokat és az Vásárló által fizetendő összeget (ezeken az adatokon itt már nem változtathat, csak ha a „Vissza” gombra kattint).

5.1. A rendelés véglegesítése (ajánlattétel):

Amennyiben Vásárló meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Vásárló által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Vásárló adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelés” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Vásárló minősül ajánlattevőnek.

Vásárló a „Megrendelés” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után. Vásárlót az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Vásárló ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Szolgáltató, Vásárló mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

A jelen ÁSZF elfogadásával a Vásárló tudomásul veszi, hogy

 • a Szolgáltató a megrendelésről kizárólag elektronikus számlát állít ki, melyet a Vásárló által megadott email címre küldi el, illetve a Vásárló a webáruház profiljában is megtekinthető
 • a Szolgáltatónak papír alapú számlát utólag sem áll módjában kiállítani.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175 §-ában foglaltaknak megfelelően és a jelen ÁSZF elfogadásával a Vásárló beleegyezik, hogy a Szolgáltató valamennyi értékesítésről elektronikus számlát állít ki.

 

5.2. Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

Vásárlónak bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az Szolgáltató legkésőbb az Vásárló ajánlatának elküldését követő munkanap során e-mail útján visszaigazolja az Vásárló ajánlatát. A szerződés akkor jön létre, amikor az Szolgáltató által küldött visszaigazoló email az Vásárló számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.

 

 1. A megrendelt termék ellenértékének és a szállítás díjának fizetésének módja

6.1. A megrendelt termék fizetésének módja

 • Banki előre utalással történő teljesítés: ha már visszaigazoltuk az Vásárló megrendelését, akkor a visszaigazoló e-mailben megtalálja a bankszámlaszámunkat és a megrendelésszámot, amelyre hivatkozni kell az átutalás megjegyzés / közlemény rovatában. Amennyiben az átutalt összeget jóváírják a bankszámlánkon, csak ezt követően adjuk fel a futárszolgálattal a terméket.(bankszámlaszámunkat az üzemeltetői adatok között találja meg)
 • Személyesen történő teljesítés: Ez esetben Vásárló az üzemeltető székhelyén/telephelyén forintban fizeti meg a termék vételárát, vagy készpénzben, vagy bankkártyával.
 • Bankkártyával történő fizetés a következő, érvényes és hatályos bankkártyák tulajdonosai számára lehetséges: Master Card, Visa
 • Utánvéttel történő teljesítés: A terméket az általunk megbízott GLS szállítja ki az Vásárló által megadott címre, ahol a termék, vagy termékek számla szerinti árát a futárnak kell készpénzben kifizetni. Utánvétes megrendelés esetén a szállítási költséghez az utánvételi díj még hozzáadódik.
 • Utánvéttel fizetés esetén a megrendelt terméket a csomag átvételekor a kézbesítőnek készpénzben kell kifizetni. 

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát és a garancialevelet a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés, vagy hiány esetén kérje jegyzőkVásárlóyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkVásárlóyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

6.2. Szállítás módjai és díjszabása

Szállítás módjainak felsorolása, leírása (pl személyes átvétel, csomagpont, futárszolgálat stb.)

GLS házhozszállítás

A csomagokat a megrendeléstől számítva 1-2 munkanapon belül kézbesítjük.

Termékek össztömege    Szállítási költség

0 kg   1,99 kg        1 750 Ft

2 kg   2,99 kg        2 100 Ft

3 kg   4,99 kg        2 700 Ft

5 kg   9,99 kg        3 500 Ft

10 kg 19,99 kg      4 500 Ft

20 kg 40 kg 5 900 Ft

A kétkerekű kisebb testű járművek szállítási díja: 15 000 ft. / db.

A kétkerekű nagyobb testű, valamint a 3 és 4 kerekű járművek szállítási díja: 20 000 ft. / db.
A moped autók szállítási díja: 50 000 ft. / db.

 

 

Szállítási határidő:

Raktáron lévő termékek esetében a megrendelés visszaigazolásától számított 7 munkanap. Abban az esetben, ha a termék nincs raktáron 20.- nap.

 1. Elállás joga

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ A 45/2014. (II. 26.) KORM. RENDELET ALAPJÁN

7.1. Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát

 1. termék adásvételére irányuló szerződés esetén
 2. a terméknek,
 3. több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő  14 nap.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

7.2. Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát kizárólag az erre vonatkozó egyértelmű írásos nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja. Érvényes  és szerződésszerű megrendelés esetén a termék  egyszerű át nem vétele nem pótolja az írásos elállási nyilatlozatot ezen esetben a szállítási költség a Megrendelőt terheli. Azon esetben melyben a Megrendelő akként nyilatkozik, hogy  a web oldalon nem Ő személyesen rendelt  (más rendelt az Ő nevében) ennek bizonyítása a Megrendelőt terheli és a szállítással járó költséget viselni köteles

Kérjük, hogy az elállási nyilatkozatot és a terméket az alábbi címre visszajuttatni szíveskedjenek:

Cégnév: Barta-Motor Kft.

Cím : 6400 Kiskunhalas, Diószegi Balázs utca 2.

Ilyen esetben a  visszaküldéssel kapcsolatos valamennyi költség a Vásárlót terheli, annak megtérítésére igényt nem formálhat.

 

7.3. A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Internetes vásárlás esetén az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó írásos  nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Szolgáltató a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón haladéktalanul visszaigazolni, amennyiben az internetes honlapján is biztosítja a fogyasztó számára az elállási jog gyakorlását.

Az elállás írásos nyilatkozatát papíralapon a Barta-Motor 6400 Kiskunhalas, Diószegi Balázs utca 2. postacímre;  email útján pediglen a b7robi@gmail.com  címre küldheti el joghatályosan az átvételéltől számított 14 napon belül.

7.4. Az elállási jog részletszabályai – Szolgáltató visszatérítési költsége és módja, többletköltségek, visszatartási jog, visszaszolgáltatással kapcsolatos költségek, fogyasztói felelősség az értékcsökkenésért

Internetes vásárlás esetén a Vásárló jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a megrendelt termék kézhezvételétől számított tizennégy (14) napon belül, a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet alapján és az abban foglaltaknak megfelelően a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

A vásárolt termék(ek) Szolgáltató részére történő visszajuttatás költségei minden esetben a Vásárlót terhelik. Elállás esetén a Vásárló elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltatónak elektronikus úton a b7robi@gmail.com email címre vagy postán a 6400 Kiskunhalas, Diószegi Balázs utca 2. címre és a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14. napon belül vissza kell juttatnia igazolt módon (pl. futárszolgálat segítségével vagy postai úton ajánlott küldeményként) Szolgáltató részére:

 • Kiegészítők visszajuttatása: Barta-Motor Kft. 6400 Kiskunhalas, Diószegi Balázs utca 2.Kerékpárok visszajuttatása: kerékpárt és elektromos kerékpárt abba a kerékpárboltba kell a Vásárlónak visszajuttatnia, ahol azt átvette. A raktárba való visszaszállítás költsége a Vásárlót terheli.

Vásárló a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szolgáltató a Vásárló által megadott bankszámlaszámra utalja vissza a vételárat, abban az esetben, ha az elállás feltételei fennállnak. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapja a terméket, vagy Vásárló nem igazolta, hogy azt visszaküldte. Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkentés megtérítését. A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a termékeket, vagy a Vásárló kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azokat visszaküldte.
Vásárló a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Az elállási jog gyakorlása során olyan termék esetében, amelyet a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékben használtak az értékcsökkenés mértéke akár 100% is lehet.

7.5. Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

Az Szolgáltató kifejezetten felhívja az Vásárló figyelmét, hogy Vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

 

 1. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 2. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 3. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 4. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 5. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 6. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 7. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 8. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsVásárlózés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 9. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

 

 1. Jótállás, szavatosság, kellékszavatosság

A jőtállásból eredő jogok érvényesítésre a fogyasztási cikk tulajdonosa (akinek a nevére állították ki a számlát) jogosult feltéve, hogy  fogyasztónak minősül ( Fogyasztónak minősül a szakmája önálló foglakozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy( Ptk 6:85.§ d.)

Ha a kötelező jótállás alá eső termék ára 10 000 Ft – 100 000 Ft közé esik, 1 év jótállás vonatkozik a termékre.

 

Ha a kötelező jótállás alá eső termék ára 100 001 Ft – 250 000 Ft közé esik, 2 év jótállás vonatkozik a termékre. 

 

Ha a kötelező jótállás alá eső termék ára a 250 000 Ft-ot meghaladja, 3 év jótállás vonatkozik a termékre.

Magyarország területén vásárolt új kerékpárra a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított a fentiek szerint értelemezendő időtartamig, – a többszörösen módosított-  151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet szerint kötelező jótállást vállalunk. A jótállás nem érinti a fogyasztó törvényen alapuló – így különösen szavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését. A fogyasztó jótállási igényét a forgalmazónál érvényesítheti. A fogyasztó javítási igényével a Barta-Motor Kft-hez fordulhat.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy hiányában, ha a fogyasztó jótállási igényt kíván érvényesíteni, a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot. A jótállási jegyet gondosan őrizze meg, a jótállás lejárta utáni időre is.

A nem megfelelő kezelés elkerülésére, kezelési és használati útmutatót mellékelünk a termékhez. Kérjük, hogy az abban foglaltakat tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő használat, kezelés miatt bekövetkezett hibára, a jótállás időtartamán belül nem vállaljuk a díjmentes kijavítást, ennek javítási költsége a jótállási időn belül is Önt terheli. A forgalmazótól követelje meg a vásárláskor a jótállási jegy megfelelő kitöltését, a vásárlás napjának pontos feltüntetését. Egyúttal ellenőrizze, hogy a kerékpár azonosító adatai, megegyeznek-e a jótállási jegyen jól olvashatóan feltüntetett adatokkal. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása, vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása, nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha

 • az üzembe helyezést szakszerűtlen módon végezték (kivéve, ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy egy szakműhely végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 • a meghibásodást, rendeltetéstől eltérő használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, ütközés, baleset, túlterhelés, rongálás okozta,
 • a járművel versenyen vettek részt,
 • a gyáritól eltérő kiegészítő szerelvényeket alkalmaztak és azok meghibásodást okoztak,
 • nem megfelelő kenőanyagot használt,
 • a járművet szakszerűtlenül javították
 • a meghibásodást szakszerűtlen tárolás, elemi kár, természeti csapás okozta,
 • a termék gyártási száma nem egyezik meg a jótállási jegyen lévő számmal,
 • a meghibásodást a karbantartás elmulasztása, vagy nem megfelelő technológiával alkalmazott ápoló anyag használata okozta,
 • a meghibásodás a vásárlás után, egyéb okból következett be.

Változhatnak a jótállási feltételek abban az esetben: ha a járművet kölcsönzési céllal vagy egyéb, iparszerű céllal üzemeltetik, vagy azzal oktatást végeznek.

Nem vállaljuk továbbá a jótállás időtartamán belül a díjmentes kijavítást, a természetes elhasználódás miatt elkopott alkatrészekre, valamint a jármű azon káraira, amelyeket külső mechanikai vagy vegyi hatások okoztak / savas eső, egyéb légköri szennyeződés, állati és növényi anyagok stb./ A jótállásra kötelezettnek kell bizonyítani, hogy a hiba oka a termék Vásárlónak való átadása után keletkezett.

Elutasístható az a jótállás hatálya alá tartozó hiba, amelynek oka an termék fogyasztó részére történt átadását követően keletkezett, így például:

-a vásárlást követően a termék/akkumulátor megsérül

-az akkumulátort felnyitották, javították, átalakították

-az akkumulátorból a savat kiöntötték

-az akkumulátor telepének közbülső megcsapolására fogyasztót kötöttek

-az elektrolit elszíneződött

-az akkumulátorba idegen anyag került, vagy abba idegen anyagot öntöttek

-meghibásodás szakszerűtlen kezelésre, üzemeltetésre vagy elhasználódásr, illetve  annak a járműnek a hibájásra vezethető vissza amelybe az akkumulátort szerelték

-a termék gyártási kódja az átadás, üzembe helyezés után megsérül vagy nem azonosítható

-a jótállási igény elutasítható, ha a termék szulfátosodott, mélykisütött, megfagyott, illetőleg túltöltött, valamint akkor is, ha az alulmértetzett nem az adott járműhöz előírt paraméterű egység hibásodik meg.

 A FOGYASZTÓT A JÓTÁLLÁS ALAPJÁN MEGILLETŐ JOGOK:

A fogyasztót, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti jogok illetik meg:

 Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

1)      Elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne.

2)     Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a forgalmazó a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégeznie. A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kerékpár kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

3)     Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A javítás során a járműbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

4)     Ha a forgalmazó a termék kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a fogyasztó a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.

A javítás elvégeztetését, a mindenkori számviteli előírásoknak megfelelő számlával kell igazolni.

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve a jótállási jegy mellékletében feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A jótállási kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek – ideértve különösen az anyag-, munka és továbbítási költségeket – a forgalmazót terhelik.

 Ha egy kötelező jótállás alá tartozó termék meghibásodik és a terméket értékesítő vállalkozás vagy a szerviz megállapítása szerint a termék javítható, akkor a vállalkozásnak a korábbi szabályoknak megfelelően ezután is törekednie kell a termék 15 napon belüli javítására. Ha a javítási idő a 15 napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót legkésőbb a 15. napon tájékoztatni köteles a javítás várható időtartamáról. Ennek célja, hogy a vásárló tudja azt, hogy meddig kell a terméket nélkülöznie. A tájékoztatást a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvételi igazolásra alkalmas más módon kaphatja meg legkésőbb a javításra átadástól számított 15. napon. A vállalkozás tájékoztatási kötelezettségének megvalósulását a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi.
Ha egy kötelező jótállás alá tartozó termék (a harmadik javítást követően újból meghibásodik, akkor a vállalkozás 8 napon belül köteles cserélni a terméket, tehát negyedik alkalommal már nem ragaszkodhat a javításhoz a vállalkozás. A háromszori javítás nem ugyanazon hibára vonatkozik. Tehát nem azt értjük rajta, hogy a termék háromszor ugyanazt a hibát produkálja pl.: 3-szor elromlik a kapcsoló, hanem 3-szori hiba függetlenül attól, hogy összefüggnek-e, pl.: elromlik a kapcsoló, rossz a motor, kiszakad a vezeték

Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a termék árának megfizetését igazoló számlán vagy nyugtán feltüntetett vételárat 8 napon belül visszatéríteni a fogyasztó (vásárló) részére.

 

Egyes kötelező jótállás hatálya alá tartozó termékek esetében beüzemelés szükséges a termék, például beépíthető tűzhely vagy kazán használatához. Előfordulhat, hogy a beüzemelésre a vásárláshoz képest később kerül sor. Ha ezt a fogyasztó a vásárlást követő 6 hónapon túl teszi meg, akkor a jótállás kezdő időpontja a termék átadásának (a vásárlásnak) a napja lesz. Ha a vásárlást követő 6 hónapon belül üzemelik be a terméket, akkor a beüzemelés napján kezdődik a jótállási idő. 

MEGHIBÁSODÁS ESETÉN:

Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy alapján végezhetnek a jótállási jegy mellékletében feltüntetett szervizek.

 • A fogyasztó a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel közölni,
 • Kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást,
 • A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős,
 • Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
 • Minden jótállás keretében történő javítás során ellenőrizze a javítási szelvények megfelelő kitöltését.

 Az akkumulátorok gondos kezelése magában foglalja annak rendszeres használatát, szakszerű tárolását. Szakszerű tárolás alatt értjük, hogy az akkumulátort nem lemerítve de nem is túltöltve (optomális érték 40-60%), száraz, hűvös helyen tároljuk. Az akkumulátor gondos kezelésével a meghibásodás esélye jelentősen csökkenthető, az élettartama meghosszabbítható.

 Vásárlási tájékoztató az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 445/2012. (XII.29.) Korm. rendelet alapján

 1. A savas ólomakkumulátorban felhasznált anyagok környezetére és emberi egészségre gyakorolt lehetséges hatásai:A gépjármű akkumulátorok normál használata során igen kevés kockázattal kell számolni. Az akkumulátorok normál körülmények között nem bocsátanak ki mérgező fémeket, maró hatású folyadékot. Különleges körülmények között, elsősorban az akkumulátor házának mechanikai sérülése esetén a benne található kénsav elektrolit, és ólom összetevők a környezetbe kerülhetnek.

Az akkumulátor burkolatának sérülése miatt kénsav és nehézfémek kerülhetnek a környezetbe. Ezen anyagok környezeti hatásai:

 • A kénsav bőrre kerülve, belélegezve, lenyelve egyaránt súlyos irritációt válthat ki.
 • A keletkező gázok és gőzök, belégzése irritálhatja a légutakat.
 • Ólomgőz belélegzése felső légúti, és tüdő irritációt válthat ki, ólom lenyelésekor gyomorbántalmakat, hányást észlelhetünk.
 1. A hulladékká vált akkumulátor települési hulladékkal együtt történő áramtalanításának káros környezeti hatásai:

Az akkumulátorban lévő sav és nehézfémek a környezetbe kerülve bekerülhetnek a táplálékba és az ivóvízbe, amelyből az élő szervezetbe kerülhetnek. Az ilyen szennyezett táplálék tartós fogyasztása mérgezést, májkárosodást okozhat.

 1. A savas akkumulátor elkülönített begyűjtése: A savas akkumulátor elkülönített gyűjtése lehetővé teszi azt, hogy újrahasznosítsák. Megfelelő kezelés esetén újra akkumulátort állítanak elő a hulladék savas ólomakkumulátorokból.
 2. A savas Akkumulátorokat Magyarországon engedéllyel rendelkező hulladékgyűjtő telepek begyűjtik és külföldre szállítják újrahasznosításra. Fontos, hogy minden akkumulátor újrahasznosításra kerüljön, mert ezzel megakadályozható a környezetbe kerülésük.
 3. Fontos tudnivaló, hogy a vásárlás helyén visszaveszik a használhatatlanná vált savas ólomakkumulátorokat. Ugyancsak átveszik a hulladékká vált savas akkumulátorokat a nagyobb fémhulladékgyűjtő telepek is.
 4. Az akkumulátor használó amennyiben a hulladék akkumulátort a megfelelő gyűjtőhelyre viszi, jelentőse hozzájárul a környezetterhelés csökkentéséhez. A felhasználó visszavételi és begyűjtési rendszer igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy kevesebb nyersanyagot bányásszanak ki, ezzel is csökkentve a környezetterhelést.
 5. A savas ólomakkumulátort mivel nagyobb az ólomtartalma mint a jogszabályban rögzített 0,004 tömegszázalék, ,,Pb˝ jelöléssel kell ellátni. Ezen jelölésen kívül egy keresztbe áthúzott kuka jelölést is kell tartalmazni annak érdekében, hogy ne dobják kommunális hulladékgyűjtőbe.

 

 1. Panaszkezelés

Ha Vásárlónak valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a rendelését átadó kerékpárboltban vagy email-ben Szolgáltató ügyfélszolgálatán (b7robi@gmail.com) keresztül intézheti.

Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vásárló számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál:

Vásárló panaszával a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak.

Elérhetőségről bővebb tájékoztatás: http://jarasinfo.gov.hu/
 Békéltető Testület eljárásának kezdeményezése http://www.bacsbekeltetes.hu/

Levelezés: 6001 Kecskemét, Pf.228
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Hivatali kapu: eugyintezes@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

E-mail címe: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Honlap címe: Honlap címe: www.panaszrendezes.hu vagy www.bekeltetes.hu

Központi telefonszámok: (+36) 76 501 525, 501 532, 70 938 4765

 

A területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefonszám: 06-72 507-154

Fax: 06-72 507-152

E-mail cím: abeck@pbkik.humbonyar@pbkik.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszám: 06-76 501-500, 06-76 501-525, 06-76 501-523

Fax: 06-76 501-538

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.humariann.matyus@bkmkik.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszám: 06-66 324-976

Fax: 06-66 324-976

E-mail cím: eva.toth@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám:06-46 501-091, 06-46 501-870

Fax: 06-46 501-099

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefonszám: 06-1 488-2131

Fax: 06-1 488-2186

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: 06-62 554-250/118

Fax: 06-62 426-149

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám:06-22 510-310

Fax: 06-22 510-312

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: 06-96 520-217

Fax: 06-96 520-218

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52 500-710

Fax: 06-52 500-720

E-mail cím: korosi.vanda@hbkik.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszám: 06-36 429-612

Fax: 06-36 323-615

E-mail cím: hkik@hkik.hu


Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.

Telefonszám: 06-56 510-621, 06-20 373-2570

Fax: 06-56 510-628

E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: 06-34 513-027

Fax: 06-34 316-259

E-mail cím: szilvi@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.

Telefonszám: 06-32 520-860

Fax: 06-32 520-862

E-mail cím: nkik@nkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81.

Telefonszám: 06-1 269-0703

Fax: 06-1 474-7921

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.

Telefonszám: 06-82 501-026

Fax: 06-82 501-046

E-mail cím: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: 06-42 311-544

Fax: 06-42 311-750

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet

Telefonszám: 06-74 411-661

Fax: 06-74 411-456

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszám: 06-94 312-356

Fax: 06-94 316-936

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.

Telefonszám: 06-88 429-008

Fax: 06-88 412-150

E-mail cím: bekelteto@veszpremikamara.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefonszám: 06-92 550-513

Fax: 06-92 550-525

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

 

 

 1. Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:

https://www.bartamotor.hu/shop_help.php?tab=privacy_policy

 

 

Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi irányelvek​​ 

 

Az Ön által megadott személyes adatokat kezeli:

 

Barta-Motor Kft.

Székhely:​​ 6400 Kiskunhalas Diószegi Balázs utca 2

Adószám:​​ 14682054-2-03

Cégjegyzékszám:​​ 03 09 117748

 

Nyilvántartásba bejegyző bíróság:​​ Bács-Kiskun Megyei Bíróság​​ Törvényszék Cégbírósága - a továbbiakban:​​ Adatkezelő.

 

Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen adatkezelési tájékoztatónkat (a továbbiakban:​​ Tájékoztató), melyben személyes adatai kezelését érintő gyakorlatunkat ismertetjük az Általános Adatvédelmi Rendelet (a GDPR, azaz az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendelete) szerint. Ez a Tájékoztató az Adatkezelő szolgáltatásait fogyasztóként igénybe vevő személyekre (Ön) vonatkozik. Bemutatja, hogy az Adatkezelő hogyan gyűjti, használja fel és osztja meg bizonyos esetekben harmadik felekkel az Ön személyes adatait, továbbá információval szolgál az Ön adatkezeléssel összefüggő „érintetti” jogairól.

 

Az Adatkezelő elkötelezett e honlapot felkereső egyének személyes adatainak és magánéletének védelme iránt. Jelen tájékoztató és nyilatkozat mindenekelőtt az ügyfelek és hírlevél-feliratkozók személyes adatainak interneten keresztül történő bizalmas kezeléséről és védelméről szól, mindazonáltal ide tartoznak az oldal látogatói is. Összefoglaljuk, hogy a tulajdonos milyen Önre vonatkozó adatokat hogyan gyűjthet és használhat fel, illetve milyen módon használhatják fel. Az adatok illetéktelen személyek részére nem kerülnek átadásra és ezen tájékoztatóban meghatározott formában kerülnek felhasználásra.

 

A szerződésekben egyedi esetekben az adatkezelés célja módosulhat, mely az adott szerződésben rögzített feltételekkel történik.

 

A tájékoztató fontos információt nyújt Önnek személyes adatai védelméről és ehhez fűződő jogairól. Ha a felhasználó nem fogadja el ezen feltételeket, jogában áll a honlap használatát felfüggeszteni és személyes adat megadása nélkül a böngészést befejezni.

 

ADATKEZELŐ FELELŐSSÉGE ÉS ELÉRHETŐSÉGE

 

1.1 Adatkezeléssel kapcsolatos információk

 

Jelen Tájékoztatóban ismertetett adatkezelések tekintetében​​ 
Barta-Motor Kft.​​ az adatkezelő (a továbbiakban:​​ Adatkezelő).

 

Adatvédelmi eljárásainkat érintő észrevétel, kérdés vagy panasz esetén az alábbi elérhetőségeken vagyunk elérhetőek:​​ Barta-Motor Kft. 6400 Kiskunhalas Diószegi Balázs utca 2​​ vagy írjon​​ a bartamotor@gmail.com​​ e-mail címre.

 

 

Adatkezelő

Felelősségi körök

Barta-Motor Kft

6400 Kiskunhalas​​ 
Diószegi Balázs utca 2

Összes tevékenység

 

 

Választásának megfelelően Ön személyes adatai megadása nélkül is jogosult hozzáférni weboldalainkhoz, viszont a böngészéshez elengedhetetlen a süti - cookie szabályzat elfogadása, hírlevél-feliratkozás esetén pedig az adatvédelmi tájékoztató és nyilatkozat jóváhagyása. Személyes adat az összes információ, amely közvetett vagy közvetlen módon, azonosító szám szerint vagy az ehhez tartozó adatok alapján azonosítható természetes személyre vonatkozik. Abban az esetben, hogyha az oldal Tulajdonosa az Ön személyes adatait gyűjti, az adatgyűjtés átlátható és bizalmas adatkezeléssel történik.

 

Az Ön személyes adatai olyan információk, melyek segítségével az Ön személye beazonosítható, például: vezetéknév, utónév, állampolgárság, telefonszám, postacím, e-mail cím. Az Ön személyes adatait önkéntesen megadott módon, a tulajdonos az oldalon történő böngészéskor gyűjti, megjelölve minden esetben a cél eléréséhez szükségszerűen megadandó adatokat. Ha nem kívánja megadni ezen adatokat, akkor nem férhet hozzá a honlap egyes funkcióihoz, szolgáltatásaihoz. Az opcionálisan megadandó adatok gyűjtése a felhasználói igények megismerését, a honlap és szolgáltatások fejlesztését szolgálja.

 

A Tulajdonos minden intézkedést megtesz, hogy az általa kezelt személyes adatok pontosak, naprakészek legyenek.

 

Az alábbi személyes adatok kezelése történik:

 

 • Vezetéknév, keresztnév, cégnév és kapcsolattartó neve (cég esetén)
 • Székhely címe (cég esetén), lakcím, levelezési cím
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Rendszer információk (IP-cím, rendszer verzió, felbontás, statisztika a honlapon megtekintett oldalakról, böngészési szokások, viselkedési mintázat)

 

Adatkezelés időtartama:

 

 • Direkt marketing célú hozzájárulások tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig
 • Profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított 4 év
 • Vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 év

 

Adattovábbítás feltételei

 

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat - a szükséges mértékben - továbbíthatja a következő területeken tevékenykedő, általa kijelölt személyek, valamint társaságok részére:

 

 • Adatfeldolgozás
 • Jogi képviselet
 • Jogviták kezelésére jogszabály alapján jogosult szervek
 • Kézbesítés
 • Könyvelés
 • Követeléskezelés
 • Marketing
 • Számlázás

 

Adatfeldolgozók

 

Webáruházi vásárláskor az Adatkezelő (a Felhasználó által megjelölt szállítási mód alapján) a Felhasználó nevét, szállítási címét (Futárszolgálat esetén e-mail címét és telefonszámát - a kiszállítás időpontjának egyeztetése érdekében), továbbá a termék beszedendő (esetenként előre kiegyenlített) vételárával kapcsolatos információt átadja a kiszállítást végző cég számára, a termék Felhasználó részére történő kézbesítése céljából.

 

Az Adatkezelő által használt futárszolgálatok (adatfeldolgozók):

Postai kiszállítás esetén:

Magyar Posta Zrt.​​ (székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6., cégjegyzékszáma: 01-10-042463, adószáma: 10901232-2-44)

​​ 

A Felhasználó elfogadja e hozzájárulás szerint az általa választott kiszállító cég saját Általános Szerződési Feltételeit.

 

Adatfeldolgozást végző vagy adatkezelést érintő cégek, személyek

 

A tulajdonos,​​ Barta-Motor Kft.​​ végzi az adatok kezelését. A tulajdonoson kívül más cégek is részt vesznek a szerződéses ügyfelek adatainak kezelésében, tárolásában.

 

Mely cégek kapcsolódnak az adatkezeléshez?

 

A Tulajdonos tevékenysége során az adatkezelésben érintett cégek:

 

Minden szolgáltatót szükséges felsorolni, ahol személyes adatok megjelennek:

Tárhelyszolgáltató:

 • Tárhelyszolgáltató neve:            Unas Online Kft.
 • Tárhelyszolgáltató címe:            9400 Sopron, Major köz 2. I/15
 • Tárhelysszolgáltató email címe: unas@unas.hu

 

 

 • Google Inc.: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,​​ további elérhetőségek, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, online dokumentum kezelés, továbbá a hozzátartozó szolgáltatások: Google Drive, Google Docs, Google Search Console, Google Analytics, Google AdSense, Google AdWords, YouTube, Blogger, Chrome böngésző támogatása -​​ Google​​ adatvédelme​​ és​​ adatvédelmi elvei.
 • Facebook Ireland Ltd.: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, a Facebook, Instagram, Messenger és Facebook által kínált egyéb termékek, funkciók támogatása -​​ adatkezelési szabályzat​​ és adatvédelmi tisztviselő​​ elérhetősége.
 • Twitter International Company: One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 IRELAND, a Twitter által kínált termékek, funkciók használata -​​ adatkezelési szabályzat​​ és​​ ászf.
 • Cofidis Magyarország: A felhasználó a Cofidis Áruhitel igénylése esetén kifejezetten elfogadja, hogy a következő – a szerződéskötéshez szükséges – adatai hiteligénylés benyújtása céljából átadásra kerülnek a Cofidis Magyarországi Fióktelepe számára: teljes név, születési dátum (év/hó/nap), édesanyja neve, telefonszám, e-mail cím, rendelés azonosító, rendelés értéke, rendelt termékek megnevezése, választott hitelkonstrukció paraméterei. A felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy az adatok átadása után a Cofidis Magyarországi Fióktelepének üzletszabályzatában, illetve adatkezelési tájékoztatójában foglaltak az irányadóak, az átadott adatok kezelésére (így azok megőrzésére, törlésére) is vonatkozóan.
 • Speciális esetekben a szerződés tartalmazhat további adatfeldolgozó személyeket vagy cégeket.
 • .

 

Adattulajdonosi jogok és jogérvényesítés

 

Amennyiben nem szeretné személyes adatai kereskedelmi ajánlatok közlésére történő felhasználását, joga van mindezt indoklás nélkül megtiltani. Törlési kérelmét írásban szükséges megküldenie az Adatkezelő részére, e-mailben vagy postai levél formájában, az Kapcsolatokban megjelölt elérhetőségekre.

 

Kiskorúak és korlátozottan cselekvőképes személyes adatainak védelme

 

Barta-Motor Kft.​​ internetes weboldala, valamint megjelenéseinek tartalma többnyire nem 13 év alatti kiskorúak részére szól. Nem kezelünk és nem gyűjtünk 13 év alatti gyermekekről személyes adatokat igazolható szülői vagy gondviselői hozzájárulás nélkül. Szülei vagy gondviselői kérhetik a gyermekre vonatkozó adatok kiadását, törlését. Ha az Adatkezelő számára az adatkezelés,​​ adatfeldolgozás folyamán válik nyilvánvalóvá az életkor, abban az esetben a szülői hozzájárulás beszerzése céljából az adatok felhasználhatók.

 

Törvényes képviselő hozzájárulása szükséges cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához, kivéve a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt célzó és különösebb megfontolást nem igénylő szolgáltatásrészeket.

 

Cookie-k (sütik) kezelése

 

A Cookie nyilatkozatban olvashat bővebben a sütik (cookie-k) kezeléséről.

 

Fogalmak

 

 • Adatfeldolgozó:​​ természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
 • Adatkezelés:​​ a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, például: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás, összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés
 • Adattovábbítás:​​ az Adatkezelő által kezelt személyes adatok harmadik személyek számára történő hozzáférhetővé tétele
 • Adatvédelmi incidens:​​ a biztonság sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi
 • ÁSZF: a weboldalon közzétett, az Adatkezelő termék- és szolgáltatás-értékesítési szabályait rögzítő Általános Szerződési Feltételek
 • Azonosítható természetes személy:​​ természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, valamely azonosító, például: név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító, fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
 • Címzett:​​ természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e
 • Érintett hozzájárulása:​​ az érintett akaratának önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez
 • Érintett:​​ bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy
 • Felhasználók:​​ az Adatkezelő által üzemeltetett,​​ http://www.bartaalkatresz.hu​​ weboldalon és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak látogatói
 • Harmadik fél:​​ természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak
 • Hatóság:​​ Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: 06-1 391-1400, fax: 06-1 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: naih.hu)
 • Partner/Ügyfél:​​ természetes személy, aki az Adatkezelővel nem weboldalon köt szerződést termék értékesítésére vagy szolgáltatás nyújtására
 • Regisztráció:​​ a weboldal felhasználó személyes adatainak rögzítése, mellyel felhasználói fiókot hoz létre
 • Személyes adat:​​ az érintettre vonatkozó bármely információ
 • Szolgáltatás:​​ az Adatkezelő által Ügyfelei, Partnerei és Felhasználói részére a weboldalon vagy egyéb módon nyújtott, az​​ ÁSZF-ben​​ részletezett termékértékesítési és egyéb szolgáltatások
 • Weboldal:​​az Adatkezelő által üzemeltetett,​​ Barta-Motor Kft.​​ és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalai

 

 

Webáruház készítés